Sociale top van januari 2020


Sociale top van januari 2020

Op 16 januari 2020 komen de Brusselse regering en de leden van Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samen op een nieuwe Sociale top.

Als resultaat van een efficiënte dialoog en een kwaliteitsvol overleg met de sociale gesprekspartners, geeft deze vruchtbare samenwerking nog maar eens blijk van de positieve overlegcultuur die aangewend wordt in Brussel.

Deze Sociale top zal het begin van een nieuw tijdperk markeren, want het strategisch beleid wordt met 5 jaar uitgebreid en de doelstellingen reflecteren nu de nieuwe prioriteiten van de nieuwe regering, waaronder economische, sociale en milieutransitie en duurzame ontwikkeling.

Lees meer hierover via  Go4Brussels – Strategie 2030