Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vijf concrete steunmaatregelen voor sociale ondernemingen

Een Go4Brussels project gecoördineerd door : Brussel Economie en Werkgelegenheid

De sociale economie is tegenwoordig in volle ontwikkeling en biedt een echt alternatief voor de 'klassieke' economie. De Brusselse regering heeft ervoor gekozen om de sociale economie te stimuleren door vijf concrete maatregelen te nemen om sociale ondernemingen beter te ondersteunen en beter te begeleiden in hun economische, sociale en bestuurlijke doelstellingen.

  Hefbomen van economische financiering en ondernemersbegeleiding
  De erkenning als een sociale onderneming opent deuren naar verschillende soorten economische ondersteuning:
  • een subsidiepercentage verhoogd met 10% aan investeringssteun, voor training of consultancy (eenmaal de nieuwe ordonnantie van kracht is)
  • een oproep voor innovatieve projecten
  • begeleiding bij sociaal ondernemerschap
  • toegang tot financieringsproducten via Finance.brussels
  Versoepeling van de goedkeuringsprocedure
  Deze nieuwe voorziening is niet beperkt tot bepaalde soorten bedrijven. De doelstelling is dat elk bedrijf (privé, non-profit of publiek) zowel zijn activiteiten als zijn management kan positioneren in relatie tot een sociaal model. (eenmaal de nieuwe ordonnantie van kracht is)
  Hulp bij het vinden van werk
  Veel sociale ondernemingen creëren transitiebanen, zodat mensen in moeilijkheden de transitie kunnen maken naar de traditionele arbeidsmarkt, en integratiebanen, langetermijnbanen voor mensen die geen baan vinden op de traditionele arbeidsmarkt. Voor beide doeleinden kunnen sociale ondernemingen rekenen op de subsidies die zijn ontwikkeld in het kader van het toekomstige 'Doelgroepen'-beleid. (eenmaal de nieuwe ordonnantie van kracht is)
 
  Stabilisatie in de financieringstijd van integratieprogramma's
  Wanneer de goedgekeurde sociale onderneming een specifiek integratieprogramma ontwikkelt, kan deze zich onder bepaalde voorwaarden laten kwalificeren als een onderneming voor sociale integratie en een gepaste financiering ontvangen.
  Structuren creëren om het bestuur te ondersteunen
  Sociale ondernemingen zullen binnenkort een nieuwe vertegenwoordigingsplaats hebben die de diversiteit van sociale ondernemingen weerspiegelt (via adviesbureaus).

Geassocieerde partners

5

concrete maatregelen
Project wordt uitgevoerd

Andere projecten door Brussel Economie en Werkgelegenheid