Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Nieuwe voorschriften voor toeristische accommodatie

Een Go4Brussels project gecoördineerd door : Brussel Economie en Werkgelegenheid

Het Brussels Gewest wil een kader voorzien voor toeristische accommodatie.

In eerste plaats moet de accommodatie geregistreerd worden bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat de uitbater aan bepaalde verplichtingen moet voldoen met betrekking tot de naleving van brandveiligheidsnormen, infrastructuur, enz.

Een andere doelstelling van de reglementering is dat er een eerlijkere concurrentie is tussen de verschillende uitbaters en dat de huisvestingscrisis bestreden wordt.

Project gerealiseerd

Andere projecten door Brussel Economie en Werkgelegenheid