Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Jongeren en studenten: hoe een project opstarten en financieren?

Een Go4Brussels project gecoördineerd door : 1819 Brussels

YET (Young Entrepreneurs of Tomorrow) is een platform van het Brussels Gewest om jonge (kandidaat-)ondernemers te ondersteunen.  Véronique Flammang, verantwoordelijke voor 1819,  de gratis informatiedienst voor ondernemers in Brussel, schetst enkele situaties voor jonge ondernemers.

---------------------

Hoe als student een project opstarten en financiering krijgen?

Zoals voor elke ondernemer begint alles met een goed idee, een behoefte vastgesteld in uw onmiddellijke omgeving of in de maatschappij waarop uw idee kan inspelen. Voor de financiering zijn de formaliteiten voor iedereen dezelfde: fondsen werven bij familie en vrienden, via crowdfunding. Een uitgebreid netwerk is beslist een troef. U bent jong, u wilt uw eigen zaak opstarten, u weet niet waar te beginnen, u zit met zoveel vragen. Jongeren kunnen met hun ideeën/vragen terecht bij de adviseurs van de dienst 1819 die naar hen luisteren, hun inzicht geven en de eerste prioriteiten op een rijtje zetten.

Wat zijn de voor- en nadelen om als jongere te ondernemen?

Jongeren hebben niets te verliezen, zij lopen een veel kleiner risico dan iemand in een gevestigde situatie. Zij hoeven geen afstand te doen van een loopbaan, zij hebben geen gezin te onderhouden of schulden te betalen. Het grootste risico van deze generatie schuilt dan ook in het feit dat zij niet vroeg genoeg grote risico's neemt. Jongeren hebben vaak een supernetwerk, een natuurlijke aanwezigheid in de sociale media (nuttig voor online crowdfunding bijvoorbeeld), relaties in verschillende sectoren die hen tegen een lage kost een handje kunnen helpen (bijvoorbeeld een vriend die de website maakt). Een feit is echter dat jongeren meestal over geen financiële buffer beschikken en nog niet de nodige beroepservaring hebben opgebouwd of het netwerk dat erbij hoort. En zij die nog studeren, zijn beperkt door de cursussen en het ritme van het academisch jaar.

Welke raad zou u geven aan jongeren om te slagen in het ondernemerschap?

Zich laten begeleiden. YET (Young Entrepreneurs of Tomorrow), het platform opgericht door het Brussels Gewest om jongeren wegwijs te maken die willen ondernemen, groepeert tal van initiatieven. Deze initiatieven worden vaak georganiseerd door hogescholen en universiteiten die specifieke programma's hebben ontwikkeld (GLUON Starts AcademyUnizo Project op maat, Vlajo TalentenstageStart lab VUB). Studenten, jonge afgestudeerden of nog werkzoekenden die hun idee concreet vorm willen geven, kunnen ook terecht bij een off-campus accelerator waar zij een groepsopleiding kunnen volgen, gekoppeld aan een individuele begeleiding om hun idee te toetsen en hun project te ontwikkelen: (Boost Your Project )

Meer informatie over deze initiatieven kunt u vinden op yet.brussels.

Welke raad zou u geven aan studenten om te slagen in het ondernemerschap?

  • Bij hun onderwijsinstelling het statuut aanvragen van student-ondernemer om hun ondernemerschapsproject te kunnen ontwikkelen. Dankzij dit statuut geniet de student-ondernemer een aantal aanpassingen (les-/examenrooster, spreiding, begeleiding van zijn ondernemerschapsproject, enz.), wat hem toelaat zich tegelijk op zijn studies en zijn ondernemerschapsactiviteiten toe te leggen, uiteraard met behoud van dezelfde academische eisen.
  • De eerste beginselen ontdekken van het ondernemerschap, door deel te nemen aan de Start Academy, een programma van ondernemerschapsprojecten dat toegankelijk is voor studenten van universiteiten en hogescholen.
  • Weten dat zij voor informatie, de juiste contacten of begeleiding terecht kunnen bij YET, de gewestelijke strategie Young Entrepreneurs of Tomorrow.
  • Zich op anderen inspireren, deelnemen aan networkingevenementen, aan hackatons, enz.
  • Hun idee toetsen, door deel te nemen aan wedstrijden, door een MVP te ontwikkelen (Minimum viable product), enz.
  • Beurzen benutten om te zien hoe dat in het buitenland in zijn werk gaat, enz.
  • Regelmatig naar coworkingruimten gaan om andere ondernemers te ontmoeten.
 

Geassocieerde partners

Durven

zich laten begeleiden
Project wordt uitgevoerd

Andere projecten door 1819 Brussels