Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hub.brussels stimuleert de Brusselse handel

Een Go4Brussels project gecoördineerd door : Hub Brussels

De prioriteiten van Atrium waren de oprichting van nieuwe bedrijven, de verbetering en verfraaiing van de commerciële omgevingen, de bevordering van handel en de analyse van grote projecten

Atrium, het voormalige regionale agentschap voor handel, is nu geïntegreerd in het nieuwe regionale agentschap voor het bedrijf Hub.brussel

De voormalige plaatselijke afdelingen bestaan niet meer. Het personeel is nu gecentraliseerd met als doel zich te concentreren op regionaal strategisch ontwikkelingswerk. De goede verstandhouding met de wijken is hierdoor niet verminderd. Er zijn namelijk raamovereenkomsten gesloten. Doelstelling: de voorwaarden voor samenwerking tussen de dienst en de gemeenten vaststellen gedurende een periode van 4 jaar.

Meer in het algemeen is het de bedoeling om met alle gemeenten samen te werken, met name voor de ontwikkeling van het bedrijfsontwikkelingsplan, wijkgerichte plannen of het opzetten en promoten van bedrijven.

3

programma's op maat
Project gerealiseerd

Andere projecten door Hub Brussels