Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

WATS (Women Award in Technology and Science), om jongeren in Brussel te inspireren

Een Go4Brussels project gecoördineerd door : Innoviris Brussels

Tegenwoordig zijn slechts 25% van de afgestudeerden in de wetenschappelijke en technische richtingen (exacte en toegepaste wetenschappen) vrouwen. Om jonge vrouwen bewust te maken van het belang van het aanvatten van wetenschappelijke studies, lanceerde Innoviris het WATS-initiatief, Women Award in Technology and Science.

Doelstellingen:

  • De plaats van vrouwen in wetenschappelijk onderzoek en innovatie bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vooral in richtingen met weinig vrouwen
  • Wetenschappelijke en/of technische roepingen voor jonge Brusselse meisjes stimuleren
  • Vanaf nu zal Innoviris jaarlijks verschillende profielen van vrouwelijke wetenschappers in de aandacht zetten om meisjes aan te moedigen meer wetenschappelijke studies en carrières te overwegen.

    Project wordt uitgevoerd

    Andere projecten door Innoviris Brussels