Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een praktische gids om de diversiteit in de Brusselse gemeenten aan te moedigen

Een Go4Brussels project gecoördineerd door : Brussel Plaatselijke Besturen

Ons gewest telt enorm veel getalenteerde burgers met tal van gemengde identiteiten die graag bij onze lokale besturen zouden werken, als ze de kans krijgen

Het Gewest wil garanderen dat er niet gediscrimineerd zal worden op vlak van een aantal criteria die worden beschermd door de wetgeving: leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, fortuin, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysiek of genetisch kenmerk, geslacht, zwangerschap, geboorte, moederschap, verandering van geslacht, genderidentiteit, nationaliteit, een vermeend ras, huidskleur, voorgeslacht, nationale, etnische of sociale herkomst.

Sindsdien zijn verschillende gemeenten al aan de slag gegaan met de hulp van de diversiteitsdienst van Actiris, en dat leverde al heel wat mooie resultaten op.

Om de gemeenten te helpen, heeft het Gewest een gids gepubliceerd die een nieuwe impuls moet geven aan diversiteitsplannen bij de lokale overheden in Brussel. Dit boek is een praktisch en stimulerend hulpmiddel om de verschillende actoren die betrokken zijn bij diversiteitsplannen te ondersteunen.

Geassocieerde partners

Project wordt uitgevoerd