Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Bouwwerven: kleine bedrijven de prioriteit geven

Een Go4Brussels project gecoördineerd door : Brussel Mobiliteit

Met de nieuwe ordonnantie wil het Gewest het beheer en de coördinatie van bouwwerven verbeteren zodat onze regio renovaties kan uitvoeren en tegelijkertijd het financiële of logistieke ongemak voor lokale bedrijven kan verminderen. Concreet moet er meer rekening gehouden worden met bedrijven en de handelszaken in het centrale beheer van de bouwplaatsen, en met name de volgende voorgestelde maatregelen:  
 • Een compensatie voor handelaren in een gebied dat wordt verstoord door bouwwerven 
  • Prioriteit voor kleine handelszaken (minder dan 10 VTE's)
  • Prioriteit voor zwaar getroffen bedrijven
  • Forfaitaire voordelen worden bijna automatisch toegekend
 
 • Vijfjaarlijkse planning: verplicht voor de grote spelers in openbare werken (gewest, gemeenten, Vivaqua, Sibelga, Elia ...).
 
 • Het principe van hypercoördinatie doorvoeren: in het geval van een zeer grootschalig project wordt een gebied rond de interventielocatie opgezet. Er kan niet meer worden gewerkt zonder planning, coördinatie met de pilootsite en voorafgaande toestemming.
 
 • De mogelijkheid, of zelfs het opleggen van verlengde werktijden: planningen worden vanaf nu gereguleerd door de overheid. Op werven met veel overlast moeten de werken continu blijven plaatsvinden tussen 6 uur en 22 uur. Gevolgen: toename van het aantal teams en vermindering van het aantal effectieve werkdagen.
  Daarnaast zijn er specifieke maatregelen voor kleine handelszaken zoals:
 • Aangepaste levergebieden
 • Specifieke bewegwijzering
 • Een bemiddelaar aanstellen
 • Het opzetten van een dekzeil
 • Maatregelen van netheid uitvoeren

14

ontwerpbesluiten voor bouwwerven
Project wordt uitgevoerd

Andere projecten door Brussel Mobiliteit