Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Beroepskwalificaties: uw reële ervaring laten erkennen en een certificaat verkrijgen

Een Go4Brussels project gecoördineerd door : Talent.brussels

De validatie van vaardigheden is een proces dat mensen zonder diploma toelaat om hun verworven kennis aan te tonen door een validatietest die dicht aanleunt bij de reële werksituatie. Vervolgens kunnen ze dit certificaat op de arbeidsmarkt te laten gelden. De test biedt de mogelijkheid om een beroepskwalificatie te behalen. Strikt genomen is het geen diploma. Het gaat om een officieel certificaat dat erkend wordt door de Franstalige overheden, door het bedrijfsleven, door diensten voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding en door het volwassenenonderwijs. De voorwaarden om een beroepskwalificatie te kunnen behalen zijn de volgende: - minstens 18 jaar oud zijn - vaardigheden bezitten die op verschillende manieren zijn verworven, bijvoorbeeld door te werken of door een opleiding in het buitenland te volgen. - slagen voor een praktische test die een echte professionele situatie nabootst - in staat zijn om instructies in het Frans te begrijpen (geen tolk mogelijk) Het Beroepenpunt, een informatieplek over studies en beroepsopleiding, biedt de mogelijkheid om belanghebbenden te ontmoeten, om de balans op te kunnen maken van vaardigheden en validatiemogelijkheden van vaardigheden.

Geassocieerde partners

uw reële

ervaring
Project gerealiseerd

Andere projecten door Talent.brussels