Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Easy Brussels


Easybrussels is het agentschap voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze bouwt aan een filosofie van de vereenvoudiging binnen de gewestelijke besturen en instellingen om de administratieve lasten te beperken die op de burgers en bedrijven rusten.

Projecten

Volg ons

Andere partners