Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://go4.brussels/wp-content/uploads/2018/09/go4brussels2025-baseline-pos-RGB.jpg

Brussel stedenbouw en erfgoed


Het doel van Brussel Stedenbouw en Erfgoed (vroeger Brussel Stedelijke Ontwikkeling) bestaat erin de territoriale ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen op een duurzame, evenwichtige en samenhangende manier, via de volgende opdrachten:

- Stedenbouw: de opvolging van de stedenbouwkundige regelgeving, het beheer van de stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen, de behandeling van de effectenrapporten en -studies, de inspectie en bestraffing van stedenbouwkundige overtredingen en de organisatie van de beroepen
- Cultureel erfgoed: de studie, inventaris, bescherming, restauratie en opwaardering van het culturele erfgoed (architecturaal, archeologisch, roerend, natuurlijk en immaterieel)
- Stadsvernieuwing: het beheer van operationele programma's die zowel op stedelijke ontwikkeling als op sociale verbondenheid gericht zijn.

Projecten

Andere partners

Localisation