Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://go4.brussels/wp-content/uploads/2018/09/go4brussels2025-baseline-pos-RGB.jpg

Brussel Plaatselijke Besturen


Brussel Plaatselijke Besturen is de schakel tussen het Gewest en de verschillende plaatselijke besturen die op zijn grondgebied gevestigd zijn.

In het federale België zijn de gewesten bevoegd geworden voor de organisatie, de controle, de financiering en de adviesverlening aan de plaatselijke besturen. Naast het Gewest zijn er ook andere instellingen die deze taken waarnemen: in Brussel worden de openbare centra voor maatschappelijk welzijn begeleid en gecontroleerd door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Al deze taken - inclusief de begeleiding en controle van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn - worden door Brussel Plaatselijke Besturen uitgevoerd.

Projecten

Volg ons

Andere partners