Brussels Hoofdstedelijk Gewest
http://go4.brussels/wp-content/uploads/2018/09/go4brussels2025-baseline-pos-RGB.jpg

Abrumet


Het Brussels gezondheidsnetwerk laat toe om veilig gezondheidsgegevens van patiënten digitaal te delen. Het vormt de link tussen alle Belgische ziekenhuizen en dokters.

Digitale gezondheidsgegevens worden niet automatisch gedeeld. De patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger moet zijn of haar toestemming geven.

Er zijn 4 mogelijkheden om je in te schrijven op het Brussels gezondheidsnetwerk en je medische gegevens te delen:

• Via de app Itsme
• Via een formulier in pdf
• Via je huisarts
• Via het onthaal van het ziekenhuis

Gegevens worden uitsluitend gedeeld om de continuïteit van zorg aan de patiënt te verzekeren. Voor alle duidelijkheid, een arts die niet verantwoordelijk is voor de patiënt in kwestie heeft geen toegang tot de gegevens van die patiënt. Er moet een therapeutische band bestaan tussen de patiënt en de arts.

Een kenmerk van het Belgische e-gezondheidssysteem, en dus ook van het Brusselse systeem, is dat het gedecentraliseerd is. De gegevens worden dus niet opgeslagen op een server, maar worden bijgehouden door de instellingen zelf en op die manier ter beschikking gesteld van dienstverleners. Het Brussels gewest stelt een brandkast ‘Brusafe’ ter beschikking van artsen die niet beschikken over een server.

Projecten

Andere partners