Nieuw energie- en klimaatplan


Nieuw energie- en klimaatplan

De Brusselse Regering heeft haar energie- en klimaatplan goedgekeurd. Doelstelling: vermindering van de CO2-uitstoot met 40% tegen 2030. Om dit te bereiken, wil het Gewest werken aan de problematiek van de isolatie van gebouwen, de hernieuwbare energie, het afval en de mobiliteit. Het zal erop aankomen om een transitie te bewerkstelligen van een lineair economisch model, waarin consumptie en vernietiging centraal staan, naar een circulaire economie, waarin het hergebruik en de valorisatie van grondstoffen en andere materialen centraal staan. Zowel de directe als de indirecte CO2-uitstoot worden aangepakt in het plan.

Energie-Klimatplan 2030

Meer info? Leefmilieu Brussel