Eerste editie van de Yet Award : voor ondernemingsprojecten van jongeren en hun begeleiders


Eerste editie van de Yet Award : voor ondernemingsprojecten van jongeren en hun begeleiders

Wil je met je school of je vereniging een innovatief en opwindend ondernemersproject realiseren? Of samen met je leerlingen een project opstarten dat de ondernemingsgeest stimuleert?
De Yet Award bekroont projecten van jongeren en hun begeleiders!

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Young Entrepreneurs of Tomorrow, gecoördineerd door de dienst 1819, die deel uitmaakt van de Brusselse strategie om jongeren enthousiast te maken voor ondernemerschap. Je kunt de volgende prijzen winnen:

 • Eerste plaats ‘Goud’ : € 3.000
 • Tweede plaats ‘Zilver’ : € 2.000
 • Derde plaats ‘Brons’ : € 1.000
 • Publieksprijs : € 1.000
 • Prijs van de peters van het project Flo Widney en GuiHome: € 500

Welke projecten?

De deelname moet een ‘ondernemersproject’ promoten dat in 2018 gerealiseerd is door een secundaire school of een vereniging voor jongeren van 12 tot 18 jaar, met andere woorden :

 • Een project waarbij jongeren centraal staan
 • Een project dat ondernemingskwaliteiten promoot, zoals zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, initiatief, creativiteit, verantwoordelijkheidszin, autonomie en teamspirit
 • Een project dat de ondernemersgeest van jongeren en/of leraren bevordert
 • Een project waarin actieve leermethodes gebruikt worden

Het gaat om projecten waarin een evenement of een activiteit op poten wordt gezet, zoals bijvoorbeeld :

 • Organisatie van evenementen (concert, tentoonstelling, excursie, festival, opendeurdag, wedstrijd, modeshow, buitenschoolse activiteit …)
 • Bewustwordingscampagne
 • Organisatie van een reis naar het buitenland (school, ter ondersteuning van een lokaal project, bouwplaats, sportman …)
 • Webplatform voor uitwisseling van notities, het opzetten van tutoring …
 • Duurzame ontwikkelingsprojecten: gezonde eetacties, gemeenschappelijke tuin, moestuin, lokale winkel …
 • Product of dienst: tijdschrift, repair café, uitleenwinkel, fablab …
 • Opleiding in ondernemerspedagogie voor docenten

Praktische details

De projecten moeten ingediend worden uiterlijk tegen 20 januari 2019 om 12u00. Dat kun je doen via de website Yet Award. Daar vind je ook het wedstrijdreglement.

De projectdrager vult in eerste instantie online een vereenvoudigd formulier in en zal in tweede instantie door de dienst 1819 worden uitgenodigd om een volledig formulier in te vullen dat goedgekeurd moet worden door de school/vereniging waarvan hij deel uitmaakt.

De laureaten zullen bekend worden gemaakt tijdens de slotavond die zal plaatsvinden op 12 februari 2019 van 17u00 tot 21u00 in de Ateliers des Tanneurs (Huidevetterstraat, 58-62, 1000 Brussel).