Be.circular: Brussel in transitie naar een circulaire economie


Be.circular: Brussel in transitie naar een circulaire economie

De circulaire economie zet grote stappen vooruit in het Brussels Gewest, vooral dankzij het Gewestelijk programma voor circulaire economie (GPCE). Dit programma werd 3 jaar geleden aangenomen door de Brusselse regering en heeft als doel om de lineaire economie (produceren, verbruiken, weggooien) te transformeren in een circulaire economie. Verschillende gewestelijke, gemeentelijke, privé en publieke actoren en het verenigingsleven zijn betrokken in dit initiatief.

Een van de acties binnen dit programma is een jaarlijkse projectoproep door Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en werkgelegenheid en hub.brussels.

BE.CIRCULAR 2018

De projectoproep be.circular ondersteunt en versnelt de implementatie van verschillende modellen van circulaire economie binnen het Brussels Gewest, zoals het hergebruik van afval (hergebruiken, herstellen, remanufacturing en recycleren), nieuwe modellen van circulaire economie (korte keten, deeleconomie), ecodesign en een doeltreffende begeleiding in de transitie naar de circulaire economie.

Voor de derde editie van deze projectoproep zijn er niet minder dan 83 nieuwe dossiers ingediend. Daaruit heeft de jury 26 projecten geselecteerd. Het Brussels Gewest heeft een bedrag van  1.764.016 euro uitgetrokken om de gekozen handelaars te ondersteunen.

Be.circular heeft de ambitie om van Brussel een voorbeeld in circulaire economie te maken en aan te tonen dat de transitie naar een circulair economisch model haalbaar is in verschillende vakgebieden. Daarom wil het vernieuwende economische projecten in Brussel ondersteunen en zo nieuwe jobs creëren. In het verleden gingen ecologie en economie niet altijd hand in hand, maar vandaag zien we dat de circulaire economie zorgt voor meerwaarde en lokale werkgelegenheid.

De projectoproep be.circular wil de circulaire economie in Brussel stimuleren op basis van 4 prioritaire topics:

  • herstellen, hergebruiken, recycleren
  • de voedingssector
  • circulair bouwen
  • product-dienstcombinatie: de verkoop van een product vervangen door de verkoop van een dienst.

In 2018 is daar een nieuwe transversale categorie aan toegevoegd: Impact +, voor grotere projecten die een uitgebreidere steun nodig hebben.