Sociale Top – 26 september 2017: De prioriteiten van de Brusselse Strategie 2025 voor het komende jaar

Op 26 september hebben Brussels Minister-President Rudi Vervoort en Brussels Minister van Economie, Werk en Beroepsopleiding Didier Gosuin, samen met alle leden van de Regering en de Brusselse Economische en Sociale Raad een sociale top gehouden om te bepalen welke prioritaire beleidswerven van de Strategie 2025 voor Brussel het komende jaar uitgevoerd moeten worden.

De start van het nieuwe parlementaire jaar vormt niet enkel de gelegenheid om een balans op te maken van de uitgevoerde initiatieven, maar ook om te bepalen welke beleidswerven voorrang moeten krijgen in 2017-2018. Op basis van de werkzaamheden van de verschillende gewestministers en de Brusselse sociale partners is een tabel opgesteld met 69 nieuwe prioriteiten die de Regering het komende jaar in samenwerking en in overleg met de sociaaleconomische actoren in de praktijk zal brengen.

De 69 prioriteiten die tijdens de Top zijn vastgelegd, omvatten onder meer:

–       De goedkeuring van de eerste volledig Brusselse sectorakkoorden met de voornaamste sectoren die werk verschaffen en de economische dynamiek in het hoofdstedelijk gewest aanzwengelen

–       De goedkeuring van een industrieplan voor Brussel

–       De uitvoering van de conclusies van de audit van Finance.brussels, met onder meer de rationalisering van de dochtermaatschappijen

–       De uitvoering van een nieuw schema voor handelsontwikkeling dat uitvoerig ingaat op de structuur van het handelsaanbod en de handelsgebieden in de stad definieert

–       De ontwikkeling van een digitale technologie ten dienste van de klanten en handelszaken “Smart Retail City”

–       De invoering van nieuwe innoverende maatregelen die kaderen in de jongerengarantie, waarbij nieuwe partnerschappen aangegaan worden met de gemeentelijke actoren en wijken

–       Een actieplan om de allerjongsten warm te maken voor wetenschappen en innovatie

–       De invoering van een Fonds voor de Kringloopeconomie

–       De oprichting van het Brussels Observatorium voor Werkgelegenheid en Opleiding

–       De invoering van een label “vormende onderneming” voor bedrijven die inzetten op de vorming van hun medewerkers

–       De goedkeuring van een plan om het schoolverzuim in Brussel te bestrijden

–       De uitvoering van “schoolcontracten” met als doel de schoolomgeving en de uitrusting van achtergestelde scholen te verbeteren

–       Een verdere harmonisering en verlichting van de plaatselijke belastingen die een impact hebben op de economie

–       …

Nieuw dit jaar is de mobiliteit. Mobiliteit is het knelpunt voor de economische ontwikkeling van Brussel. Daarom hebben we voorgesteld om alle reglementaire teksten over het mobiliteitsbeleid in de toekomst ter advies voor te leggen aan de Economische en Sociale Raad. Ook gaan we manieren uitwerken om met de sociale partners overleg te plegen over de grote werven.

Beleidswerven die verband houden met de nieuwe doelstelling “mobiliteit” zijn onder meer:

–          Het meerjarig investeringsplan voor de renovatie van de tunnels

–          De aanleg van fietspaden

–          De aanleg van overstapparkings

–          De goedkeuring van een taxiplan

Stratégie_2025_prioriteiten 2017-2018 NL

Geplaatst in