Het Plan Opleiding 2020 “De Brusselaars kwalificeren voor de tewerkstelling”

Het Plan Opleiding 2020 “De Brusselaars kwalificeren voor de tewerkstelling” werd op 6 december 2016 definitief goedgekeurd door de Brusselse Franstalige Regering en op 15 december door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Plan Opleiding 2020, dat de doelstellingen van de Strategie 2025 uitdiept, bevat 44 maatregelen die “beter kwalificeren, meer kwalificeren” beogen. Voor het eerst heeft Brussel een globaal plan over de uitdaging inzake kwalificering dat een geïntegreerde meerjarenvisie over opleiding, een springplank naar werk, bevat. Dit plan, het resultaat van de Taskforce Werk-Opleiding-Onderwijs-Ondernemingen en van een gedeelde benaderingswijze met de Brusselse sociale partners, werd besproken met alle partners: de ondernemingen en hun sectorfederaties, de vertegenwoordigers van de werknemers, de Franstalige en Nederlandstalige instanties voor opleiding, tewerkstelling, onderwijs, inschakeling, erkenning van competenties, etc., alsook de ministers van de verschillende betrokken bestuursniveaus.

 

Het Plan Opleiding 2020 kan hier in het Frans en het Nederlands gedownload worden, evenals het Kadaster 2016 met het Franstalige en Nederlandstalige aanbod inzake kwalificerend onderwijs en beroepsopleiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Geplaatst in